KIMI plus kemflykthuva

Klarar att skydda mot något högre koncentrationer och är fortfarande relativt kompakt och lätt att bära med sig. Filtren är ett ABEK1 gasfilter. Man får tillgång till omedelbart skydd och möjlighet till snabb flykt.

kimi_plus

Artikelnummer: DM-43C-300V-YE-Plus / CE märke: 0336 / ISO 9001

Ett personligt andningsskydd för nödfall och korttidsbruk under flykt från kemikalieutsläpp. Uppfyller kraven enligt ABEK 1.

 

Huva av neopren med 700% sträckmån och tål en temperatur av 200 grader C
Visir av EFTE film med 450% sträckmån och tål 150 grader C
Munenhet av gummi med utandningsventil. Litet dödutrymme i huvan ger klar sikt och bra användaregenskaper
Filter Två filterkanistrar som uppfyller ABEK1

 

TYP/klass

Testgas eller ånga

Testgas ppm per volym

Genombrotts-koncentration ppm per volym

Miniumum genombrottstid i minuter

A1
Koltetraklorid CCl4
1000
10
80

B1

Klor Cl2
1000
0,5
20
B1
Svavelväte H2S
1000
10
40
B1
Vätecyanid HCN
1000
10
25
E1
Svaveldioxid SO2
1000
5
20

K1

Ammoniak NH3

1000

25

50

tillbehör

Livremsväskor och väggbox till olika modeller

Så här enkelt är det att ta på sig flykthuvan

cogo1cogo2cogo3cogo4