Vi har sedan 1992 försett kemiska industriföretag med flykthuvor från Duram Mask Personal Escape Mask. Användarna, bland dem flera större företag, har varit mycket nöjda med produkterna. Tanken med dessa produkter är att man skall ha ett skydd lätt tillgängligt för att snabbt skydda sig mot giftig luft och därefter snabbt evakuera och sätta sig i säkerhet. Som användare kan man höra och prata med andra obehindrat, vilket är betydelsefullt. Flyktmaskerna är kompakta och lätta att ta med sig och det underlättar för den som måste bära med sig övrig utrustning under arbetsdagen.

Ni kan med förtroende vända Er till oss för att få leverans av flyktmasker med högsta kvalitet och bästa användarvänlighet.